mar 132014
 

Tømmer 2
Det var ein gong ei øy som var overgrodd av sitkagran. Men så kom svenskane.
Bli med ut på trehogst i dagens avis!