mar 272014
 
Forskar og journalist i ivrig passiar om arktisk småkryp og lågare pH-verdiar i havet.

Forskar og journalist i ivrig passiar om arktisk småkryp og lågare pH-verdiar i havet.

I strålande sol kunne forskarane ved Havbruksstasjonen ta i mot pressefolk og kollegar og visa fram fasilitetar og prosjekt. Høvet var utgjevinga av den årlege havforskingsrapporten.