apr 032014
 

kistefoss
Ungdommane i skulemusikalen Billy the Kid rir igjen imponerte med både song, musikk, dans og kulissar. Over tusen publikummarar fekk med seg den Ville Vesten i kultursalen.