apr 102014
 

71 Rogaland
På ein augneblink vert hamna i Bergen omgjort til eit inferno. 100 tonn eksplosivar knuser bygningar, bles inn vindauge, øydeleggjer båtar og skip. Trålaren ”Voorbode” går i lufta og dreg over 100 norske sivile, deriblant tre austevollingar, med seg i døden.