apr 102014
 

skulekritiske
Mange lokalpolitikarar meiner at prosessen med anbod på skulane har gitt ei fullstending feil løysning. Narve Møgster (t.h, Frp) ynskjer å starta på nytt.