apr 242014
 

eidsheim og drønen
Veka før påske var heile 81 niandeklassingar spreidd rundt både innanfor og utanfor
kommunen på utplassering. Severin Tøkje, som hadde arbeidsveka si i Marsteinen, vitja nokre av medelevane sine på arbeidsstadane deira.

Frå venstre Øystein Eidsheim, Oliver Drønen og Robert Eidsheim, som alle var på Havforskingsinstituttet si av deling ved Haukanes.