apr 242014
 

GEMINI Ter & Ent 7.3
Den nye vegen som skal byggjast i tilknyting til Austevoll fiskerihamn ved Salthella, har ein estimert pris på 20 millionar kroner.
– Eg vart paff då eg fekk høyra summen. Han er rett og slett høg, seier Kurt Frank frå Høgre.