apr 242014
 

mot slag
Å gje ungdom meistringsopplevingar og styrka sjølvkjensle var målet då haldningsorganisasjonen MOT arrangerte Meistringsdagen ved ungdomsskulen denne veka.