apr 242014
 

Trolandshamarskule
Når skuleutvalet diskuterer anbodet på Storebø skule i ettermiddag, får dei samstundes presentert administrasjonen sitt forslag for framtida. Der er nedlegging av skulane på Trolandshamar, Møkster og i Kolbeinsvik det beste alternativet, meiner rådmannen.