mai 022014
 

Anders 2
Anders Magne Rabben har valt seg ut fire nyr historiske funnstadar til spekulering og resonnering. Av bronse- og steinaldergravene er det dei færraste som har kome seg gjennom to århundre utan plyndring.