mai 222014
 
Det var ikkje fritt for at det var andre tider på 1800-talet enn det me er vende med i våre dagar. Lagnaden til Legda-Brigten gjev eit innblikk i dette. Teikning: May Linn Clement.

Det var ikkje fritt for at det var andre tider på 1800-talet enn det me er vende med i våre dagar. Lagnaden til Legda-Brigten gjev eit innblikk i dette. Teikning: May Linn Clement.

Å vera legdeslem, altså å gå få hus til hus for å bu og gjera småjobbar, var ein vanleg lagnad for folk som fall litt utanfor samfunnet på 1800-talet. Ingebrigt Salomonsen Økland frå Hundvåkøy var ein av desse. I løpet av eitt år kunne han skifta hus opptil 160 gongar.