jun 122014
 

M7
Møkster fekk æra av å verta Veteranbåt-treffet i år, og dei gamle skutene var smekk fulle av sølv-revar klare for turløyper og vaflar i det som truleg er det flottaste vêret på Møkster, nokon sinne.