jun 192014
 

martin og abelone i vindauge
Martin Hammervold Strømme (10) gjev kompisane sparken dersom dei ikkje jobbar godt nok.

I vår annonserte Marsteinen ein trehus-konkurranse, der påmeldte lag skulle konkurrera i å laga den arkitektonisk og byggtekniske beste hytta over bakkeplan. Berre eitt lag meldte seg på, og det vart difor ikkje tevling.
Abelone Hammervold Strømme (12) og veslebroren Martin (10) frå Møkster visste med det same kvar dei skulle byggja hytta si, og byrja å laga teikningar sporenstreks.
– Eg har bygd åtte hytter før, og funne ut at dette er den beste staden å byggja på, seier Martin når me går mot bygget i skogen like ved skulen deira på Møkster. Abelone har vore med på to av hyttene til veslebroren, og det var naturleg at syskena samarbeidde om konkurransehytta.

Les heile saka i Marsteinen på papir eller PDF.