jul 172014
 
Austevoll arbeidssamvirke har bretta opp erma for å få reinhaldet opp på akseptabelt nivå i dei kommunale bygga.

Austevoll arbeidssamvirke har bretta opp erma for å få reinhaldet opp på akseptabelt nivå i dei kommunale bygga.

Austevoll arbeidssamvirke har sytt for ei kvalitetsheving på reinhaldet av kommunale bygg etter at dei tok over for AB Solutions i vår. Rådmann Helge Skugstad er i alle høve nøgd med overgangen frå AB Solutions til lokale krefter.