jul 312014
 
Naboar til Hordafor synest framleis at det er mykje lukt i nærområda.

Naboar til Hordafor synest framleis at det er mykje lukt i nærområda.

Trass i iherdig og systematisk arbeid for å minka luktutsleppa frå anlegget sitt på Salthella, må Hordafôr konstatera at naboane framleis klagar på utemiljøet sitt.