aug 142014
 
Ordførar Renate Møkster Klepsvik (FrP) og samferdslegruppa stogga likegreitt bilen for å ta ein prat med aksjonistane for trafikksikring mellom Selbjørnbru og Fagerbakkevatnet.

Ordførar Renate Møkster Klepsvik (FrP) og samferdslegruppa stogga likegreitt bilen for å ta ein prat med aksjonistane for trafikksikring mellom Selbjørnbru og Fagerbakkevatnet.

Då ordførar og rådmann inviterte eit knippe nøkkelpersonar på synfaring langs vegnettet i Austevoll sat lovorda laust. Etter ei ekstra overrasking langs vegen, som heller ikkje ordføraren visste om, stempla fylkesdirektøren for samferdsle Austevoll som ein offensiv kommune.