aug 142014
 
Det er avgjerande for næringslivet at det kjem nytt og stabilt materiell på plass mellom Hufthamar og Krokeide så snart det let seg gjera.

Det er avgjerande for næringslivet at det kjem nytt og stabilt materiell på plass mellom Hufthamar og Krokeide så snart det let seg gjera.

Næringsliv og kommunepolitikarar synleggjer overfor både fylkespolitikarane og byråkratane at Austevoll treng nye, driftssikre ferjer så snart det let seg gjera.