aug 212014
 
Sild frå ringnótflåten kan fort gå til oppmaling i staden for konsum etter at Russland stengde marknaden sin. Høge prisar på råvarer til mjøl og olje gjer improtstoggen lettare å svelgja økonomisk.

Sild frå ringnótflåten kan fort gå til oppmaling i staden for konsum etter at Russland stengde marknaden sin. Høge prisar på råvarer til mjøl og olje gjer improtstoggen lettare å svelgja økonomisk.

At Russland har stengt grensa for norske fiskeriprodukt er krevjande for norske oppdrettarar og sildefiskarar. Men noko superkrise er det ikkje snakk om. Les meir i avisa i dag torsdag.