aug 282014
 

Elbil34
På dei sju fyrste månadane i år har det reist tre gongar så mange elbilar over Hufthamar-Krokeide som året i førevegen. Resultatet av vellukka stimuleringstiltak med gratis ferjebillett til denne typen køyretøy kan likevel få ei bakside.