feb 182011
 

Marsteinen sitt godkjende opplagstal er no oppe i 2 365 aviser i veka. Opplagstala frå 2010 viser ei auke på 21 aviser frå året i førevegen, eller 0,9 prosent. Lokalavis i Austevoll er den einaste av dei 15 Hordaland-avisene som er tilslutta Landslaget for lokalaviser som kan visa til ei auke alle dei tre siste åra.