sep 182014
 

Gauksheim
Utbygging av eit hyttefelt på 60 hytter i Gauksheim vekkjer store reaksjonar hos fleire austevollingar.

Elleve skriftelege klager, nokre av dei med fleire signaturar, var kome inn då høyringsfristen i saka som gjeld reguleringsplan for ein del av Gauksheim på Selbjørn gjekk ut førre torsdag, 11. september. I reguleringsplanen ynskjer tiltakshavar Helge Andersen å leggja til rette for utbygging av 60 fritidsbustadar.
10. september bad Statens vegvesen om utsett frist på planen, slik at saka kan takast opp i drøftingsmøtet med Fylkesmannen fredag den 26. september. Austevoll kommune har godteke utsetjinga for at dei offentlege instansane.

Les heile saka i Marsteinen på papir eller PDF.