sep 252014
 

Fleire år med skeivjakt har ført til eit forholdstal på ein bukk per tolv koller i Austevoll. Først no med ein forvaltingsplan på plass ser nestleiar i viltnemnda, Eidvin Haveland, at ei løysing er nærliggjande.
– Dei siste ti åra har me skote opp til 80 prosent hanndyr, grunna gamal fellingspolitikk, som ikkje har vorte oppdatert. No kan me endra jaktmønsteret år for år.

Forvaltingsplanen for hjort i kommunen vert eit viktig grep for å regulera bestanden av hjort, og vonleg skapa balanse mellom jegerane og bøndene sine interesser. Foto: Privat

Forvaltingsplanen for hjort i kommunen vert eit viktig grep for å regulera bestanden av hjort, og vonleg skapa balanse mellom jegerane og bøndene sine interesser. Foto: Privat