okt 022014
 

Lokalpolitikarane ynskjer å sjå nærare på høvet til å etablera eit fredingsområde for hummar, slik Fiskeridirektoratet har invitert til.
Hummaren treng lokal draghjelp, meiner Fiskeridirektoratet, som tidlegare i år sende ut invitasjon til kystkommunane å sjølve ta initiativ til fredingsområde for hummaren. Jostein Blænes (Frp) synest innspelet var verd å lytta til.

I verneområda vert hummaren langt større enn det han normalt ville hatt høve til utanfor. Her eit eksemplar på 42 centimeter. Foto: Havforskingsinstituttet.

I verneområda vert hummaren langt større enn det han normalt ville hatt høve til utanfor. Her eit eksemplar på 42 centimeter. Foto: Havforskingsinstituttet.