okt 022014
 

Idrettsanlegget på Eidsbøen er i ei sørgjeleg forfatting etter fleire år med manglande vedlikehald. Austevoll er i fylgje statistikken til Kostra nummer 343 av 428 kommunar når det kjem til kroner brukt på kulturseksjonen ut i frå resten av kommunebudsjettet. I tillegg har Austevoll landets dyraste Kulturskule for dei som vil ha barna sine inn i undervisninga. Meir om dette i dagens papirutgåve.

Idrettsbana på Eidsbøen ber sterkt preg av manglande vedlikehald over tid.

Idrettsbana på Eidsbøen ber sterkt preg av manglande vedlikehald over tid.