okt 132014
 

Måndags morgon fekk M/F Trondheim vanskar med eit gir, og måtte legga til kai på Hundvåkøy. Repratørar frå Volda skal koma på staden måndagskvelden, og før det veit Fosen Namsos lite om omfanget på driftsavbrotet.
– Me har ikkje gjort noko vurdering på eventuelle tiltak i drifta. Fyrst må me vita kva som er feil, fortel rederisjef Arild Hoff. M/F «Marstein» vil gå inn som erstattingsferje for Trondheim i fyrste omgang, og med det er b-ferjeruta ikkje aktiv.

M/F Trondheim er ute av drift inntil vidare som fylgje av feil på eit gir. M/F Marsteinen tek over, og såleis er b-fjereruta innstilt.

M/F Trondheim er ute av drift inntil vidare som fylgje av feil på eit gir. M/F «Marstein» tek over, og såleis er b-fjereruta innstilt. Foto: Arkiv