okt 232014
 

Grunn til å smila: Øystein Fammestad og Kristi Blænes.

På Vinnes finn du store delar av verdas geografi ute i ferskvatn. Det nye er at du kan gå tørrskodd til Grønland – utan at det er is på vatnet. Les reportasje i avisa denne veka.