nov 062014
 

Amanda Awat Haugen kjem frå å arbeid med mindreårige flyktingar i Barnevernet når ho no er den nye flyktningkonsulenten i Austevoll. Meir om den spanande tida ho har føre seg og den nye kvardagen til flyktningane i papirutgåva i dag.

Flyktningkonsulent Amanda Awat Haugen er klar for å ta i mot dei fyrste somaliske flyktningane no i november.

Flyktningkonsulent Amanda Awat Haugen er klar for å ta i mot dei fyrste somaliske flyktningane no i november.