nov 202014
 
Vil ha montessori-skule: Kolbeinsvik.

Vil ha montessori-skule: Kolbeinsvik.

Eit fleirtal på 75 prosent av foreldra i Kolbeinsvik ynskjer ei skuleframtid i bygda, og ber om at ei arbeidsgruppe ser nærare på høvet til å danna ein privat skule, basert på Montessori-pedagogikk. I dag ber foreldra om utsett nedlegging av skulen i bygda, slik at dei får nok tid til å senda inn søknad og få det nye opplegget godtkjent, går det fram av eit skriv frå arbeidsgruppa ved skulen