nov 242014
 
Frp og SP ynskjer å prioritera symjebasseng og lokalmedisinsk senter når dei leggjker fram budsjettforslaget sitt i dag. Illustrasjon/Prospekt: Symjeforbundet.

Frp og SP ynskjer å prioritera symjebasseng og lokalmedisinsk senter når dei leggjer fram budsjettforslaget sitt i dag. Illustrasjon/Prospekt: Symjeforbundet.

I dag kjem Framstegspartiet og SP med budsjettframlegget sitt. I hovudpunkt legg partia opp til både kjøp av areal til lokalmedisinsk senter (27,5 millionar kroner, pluss 4,5 millionar kroner i innreiing og inndeling) i 2015. Kommunestyret sin fleirtalskoalisjon vil òg byggja symjeanlegg i samarbeid med næringslivet og set av 20 millionar kroner i 2016 og éin million neste år til dette arbeidet.

Meir om budsjettet får du i avisa på torsdag.