nov 262014
 
Finn Normann Østervold (1919 - 1944). Teikning: May Linn Clement.

Finn Normann Østervold (1919 – 1944). Teikning: May Linn Clement.

26. november 1944 sette Finn Normann Østervold seg bak spakane på eit norsk spitfirefly på Grimbergen-stripa i Belgia. Lokalavisa fortel denne veka historien om austevollingen som stupbomba tyske posisjonar og jernbaneknutepunkt i månadane etter landgangen i Normandie.