nov 272014
 

Bergens Tidende melder at sjåføren som var tiltalt for uaktsamt drap på 18-åringen frå Sotra er no funnen skuldig etter alle punkta i tiltala. Nordhordland tingrett har dømt sjåføren til seks månedar i fengsel. Fem av dei er betinga.

Retten meiner mannen ikkje tilpassa farten etter tilhøve. I tillegg meiner retten at bilen ikkje skulle ha vore på vegen, slik aktor påstod. Bilen skulle ha vore avskilta og dei sakkyndige omtala han som farleg.

Tiltalte velger å kjøre en trafikkfarlig bil, som i seg  selv er straffbart, og da må marginer i hvert fall ligge så langt inne på riktig side av farestreken at turen fremstår som mest mulig sikker. Det har ikke skjedd i dette tilfelle og turen endte fatalt. Slik retten ser det har tiltalte vært grovt uaktsom når han har trosset alle faresignaler knyttet til bilens tekniske tilstand og benyttet denne bilen som trekkvogn til henger med last, vert det referert i dommen.