des 042014
 

Brått og uventa dukka julebonusen opp i Skagerak. Hestmakrellen er spesielt kjærkomen i nóta etter eit år som starta skralt for ringnótarane. Hardhaus ventar på neste fangst, som du kan lesa om i papirutgåva i dag.

"Hardhaus" med eit godt kast tidlegare i veka. Foto: Olav Endre Drønen.

«Hardhaus» med eit godt kast tidlegare i veka. Foto: Olav Endre Drønen.