des 042014
 

Den politiske leiinga i Austevoll kommune har ikkje mista tilkopling til E-39, Kyststamvegen, av syne. Tre kilometer med trasé og flytebru over Langenuen frå Haukanes-området til den nordlege delen av Rekstern kan knyta Austevoll fast til vegarmen som blir ei meir effektiv hovudpulsåre på Vestlandet når han står ferdig. Les meir om ordføraren sine nye skisser til tilknytinga i dagens papiravis.

Vegen mellom Storebø og handlesenter i Fana vert vesentleg kortane ved ei bru mellom Haukanes og nordre delen av Rekstern.

Vegen mellom Storebø og handlesenter i Fana vert vesentleg kortane ved ei bru mellom Haukanes og nordre delen av Rekstern.