feb 232011
 


I løpet av neste år skal garden til Tore Hufthammer vera sjølvforsynt med energi. Det er målet gjennom prosjektet Energi-garden Austevoll.