des 182014
 

Østerbris på kolmula
Tveteråsutvalet la denne veka fram innstillinga si. Høyrer stortingspolitikarane på tilrådingane, kan det opna opp for at utlandsk kapital kan få eiga fiskebåtane. Her gamle «Østerbris» i heftig driv på kolmula.