jan 082015
 

Trondheim2
Fylkeskommunen har vedteke å nytta seg av opsjonen om forlenging av kontrakten på ferjesambanda i Austevoll. Det betyr at FosenNamsos Sjø AS skal stå for ferjetrafikken til og frå Austevoll fram til 2018. Nyhenda sjokkerer ordførar Renate Møgster Klepsvik.