jan 152015
 
I dag er stormen Nina hovudfokus i lokalavisa.

I dag er stormen Nina hovudfokus i lokalavisa.

Eit PO-senter utan straum, svart i vindauge og mobilnett som var nede. Både før og etter stormen stod Per Espen Vik og kollegane i Austevoll kraftlag på for at flest mogleg skulle få straumen att så snart som råd.