feb 232011
 


Austevoll Høgre vil setja kampen mot mobbing på dagsorden. Dei oppfordrar alle til å gå i seg sjølv og ta ansvar for å skapa nulltoleranse mot mobbing.