– Det vil medverke til effektivisering og sikre lønnsemd over tid for desse fartøygruppene. Teknologiske framsteg, endringar i dei årlege kvotane og kostnads- og prisutviklinga gjer dette naturleg og nødvendig, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i ei pressemelding.

Lokale reaksjonar på hevinga av strukturtaket får du i avisa på torsdag.