feb 052015
 
– God dag mamma Rose! Men ho heiter ikkje Rose, ho heiter Cecilie, seier Sara i Småtroll barnehage.

– God dag mamma Rose! Men ho heiter ikkje Rose, ho heiter Cecilie, seier Sara i Småtroll barnehage.

Sundag vert mødrer over heile landet feira. Marsteinen har snakka med nokre oppegåande ungar i Småtroll barnehage om planane deira for markeringa, og litt om kva som gjer mødrene sinna …