feb 122015
 
Tor Eirik, Henrik, Kjell Ronny, Leif, Endre, Inge Andreas og Isak har tenkt lite på korleis dei framstår for folk rundt seg, men har brått fått det i bakhovudet òg.

Tor Eirik, Henrik, Kjell Ronny, Leif, Endre, Inge Andreas og Isak har tenkt lite på korleis dei framstår for folk rundt seg, men har brått fått det i bakhovudet òg.

Gutane på Austevoll ungdomsskule skal ikkje verta stereotypiske mannfolk, som skal bera heile verdas vanskar på eigen rygg. I alle høve ikkje om helsesyter Janniche Kvant Rogde får vilja si. Marsteinen vitja den fyrste gutekonferansen i Austevollshallen.