feb 262015
 

Storebøportalen
Det lokalmedisinske senteret kjem ikkje i Storebøportalen, slik kommunestyret la opp til i budsjettvedtaket sitt. Løysinga viste seg å verta langt frå ideell, seier ordførar Møgster Klepsvik.