mar 032015
 
Marsteinen står franleis godt på papir, med eit godkjent opplag på 2 329 aviser per veke.

Marsteinen står franleis godt på papir, med eit godkjent opplag på 2 329 aviser per veke.

Marsteinen hadde i 2014 eit godkjent opplag på 2 329 aviser, derav var 2 216 papir og 114 digitale utgåver. Av papiravisene vart det i snitt kjøpt 170 eksemplar i laussal, dei resterande sende ut til abonnentane via posten.

I reine tal er dei ein nedgang på 20 aviser, men lokalavisa i Austevoll har ei uvanleg jamn utvikling på opplagstala, med endringar under ein prosent i opplaget frå år om anna.