mar 052015
 

Psyk
Frå fengselsterapi, til barne- og ungdomspsykiatri i Austevoll, frå posttraumatisk til preventivt. Andrine Bruland (28) har verken freudiansk sofabenk eller skjegg, men ho har to lydhøyre øyre.

Helsesystertenesta har endeleg fått ein fast kommunal psykolog til barn og unge, som skal driva terapi og helsefremmande arbeid i aldersgruppa 0-20 år. Helsesyster Hege Austevoll fortel at det har lenge vore ein psykolog i skulen i Austevoll, men han jobbar i samband med PPT og utgreiing, meir enn med terapi. Sjølv har ho leigd inn psykologar i enkeltståande høve, men òg opplevd å ha terapiøkter med trengande barn og ungdom i psykologens stad.

Les heile saka i Marsteinen på papir eller PDF.