mar 052015
 

Hovudsakside3
Medan Fjord 1 sine riksvegsferjer har fartøyet fullt av redundanssystem, er våre eigne ferjer enn å lenge i ei tryggleiksmessig bakevje. Snart skal dei ut på nye anbod.