Frivillige Austevoll

 

Send inn annonse om frivillige arrangement.

– kun for frivillige organisasjonar etter avtale med Austevoll kommune
– kun for gratis arrangement (unntak dersom det er tinga vanleg annonse i Marsteinen i tillegg)

Da skjer i Austevoll
Sending