Personvernerklæring

 

Gode avisabonnent.

Som du kanskje har fått med deg, må også me Norge forholda oss til EU sine nye
personvernreglar frå 1. august i år. Her i avisa har me lagra den informasjonen om deg som me
meiner er nødvendig for at me skal få papiravisa fram til deg, gje deg adgang til nettavisa og/eller
kundeportalen vår, sende deg nyhetsvarsel på sms eller epost, skreddarsy brukervennleg innhald, gje
aktuelle tilbod om avistenestene våre, sende deg faktura og gje deg aktuelle tilbod frå oss eller våre
samarbeidspartnarar. Vi har derfor registrert følgjande opplysningar: Navn på abonnenten, gate- og
postadresse, epost, telefon/mobilnummer og kva type abonnement du har.
Desse opplysningane tar me godt vare på så lenge du er abonnent, og i rimeleg tid etter at
kundeforholdet til oss evt er avslutta.
Dersom du har spørsmål om dei opplysningane me har om deg, kan du sende ein epost til abonnement@marsteinen.no
eller ringe oss på telefon 55 08 21 00. Beste helsing lokalavisa di.