Om Marsteinen

 

Lokalavis for Austevoll

Marsteinen kjem ut kvar torsdag
Utgjevar: Austevoll Forlag AS
Formgjeving: Austevoll Forlag AS / Marsteinen
Trykk: Sunnhordland

Du finn oss i Gamle Prestagarden på Storebø.

Adresse og telefonar:
Prestanesvegen 31,
5392 Storebø
Orgnr: 968 008 447
Telefon: 55 08 21 00
Telefax: 55 08 21 01
E-post redaksjonen: redaksjonen@marsteinen.no
E-post annonseavdelinga: annonsar@marsteinen.no
E-post abonnementavdelinga:abonnement@marsteinen.no 

Kontakt oss:

Trond Hagenes Redaktør
Trond Hagenes
mob. 988 742 53
e-post: trond.hagenes@marsteinen.no
Dagleg leiar
Linda Økland
e-post: linda.okland@marsteinen.no
Journalist 
Severin Tøkje
e-post: severin.tokje@marsteinen.no
  Journalist 
May Linn Clement
e-post:may.linn.clement@marsteinen.no
  Grafisk design / marknadsjef
Malin Økland (permisjon)
Økonomi
Wenche A. Toft
e-post: wenche.toft@marsteinen.no