Annonsar

 

Annonsefristar

Forretningslysingar: mandag kl 16.00
Rubrikklysingar / Bygdanytt: tirsdag kl 12.00

Rubrikk
3 linjer: kr 150,-
Prisane er inkl. mva
20% rabatt på påfølgjande innrykk.

Bygdanytt
Gratulasjon med bilete kr. 150,-
Gratulasjon utan bilete kr.100,-

Takkeannonsar  kr. 100,- 

Prisane er inkl. mva.

Modulannonsar
Ta kontakt for tilbod.
Last ned Modulkart 2019

Send inn til annonsar@marsteinen.no eller fyll inn skjema.

 

Frivillige Austevoll
– kun for frivillige organisasjonar etter avtale med Austevoll kommune
– kun for gratis arrangement (unntak dersom det er tinga vanleg annonse i Marsteinen i tillegg)
Fyll inn skjema her