Når nettene blir lange …

 Nyhende  Innspel avslått på Når nettene blir lange …
nov 102017
 

Sjukdomen ME har teke det meste av energien frå Vibecke Berger Waage.

I tre av dei siste fem åra har ME-sjuke Vibecke Berger Waage sove. Dette er historia om korleis kvar minste anstrengelse er for mykje.

 

Det er vinter i lufta, blada strekk seg tilbake att mot trea i vinden. Sola sender stråler som fargar det lyse håret om til ein glorie. Under krøllene finn du Vibecke. Ho trekk luft ned i lungene, og ser utover bakhagen sin. Lyset ute blir ein kontrast til huset, der alle lyspærer er slått av. All lyd er dempa.

— Det er som å alltid ha dårleg batteri, og uansett kor mykje du kviler blir du ikkje opplada, ho pustar ut. Sjå for deg at du blir allergisk mot alt. Fysisk og mental aktivitet, av å vere sosial, du blir ømfintleg lyd og lys, du klarar ikkje tenkje, føle og kvar minste ting gjer deg utmatta.

— For meg har det vore ein stor overgang å bli sjuk, og eg prøver i det lengste å finna ein balanse i det eg gjer, og å ta val som gjer at eg ikkje brukar meir enn 70 prosent av energien eg har, slik at eg ikkje blir liggjande i månadsvis, seier Vibecke og går inn til stova, der mannen Håvard Endre Waage ventar i sofaen. ME har varierande alvorlegheitsgrad. Vibecke har fått påvist moderat ME, noko som betyr at ho klarar enkelte ting.

Resten av saka kan du lesa her.

Farsdag i emning

 Nyhende  Innspel avslått på Farsdag i emning
nov 102017
 

Emilia Vassnes, Astrid Haugland Aasebø, Mileja Kakarkaite, Jonas Berntsen, Lloyd Utkilen, Lars Møgster Kirkhorn og Mathea Møgster Jørgensen fortel om farsdag og husstell.

Ein likar å spela PC dagen lang, og ein annan lager gjerne snuble-feller. Me snakkar ikkje om dei eldste barna i Kolbeinsvik barnehage, men om fedrane deira.

Les heile saka i avisa.

Lesarbrev: Røde Kors Beredskapsvakt i Austevoll, bli med!

 Nyhende  Innspel avslått på Lesarbrev: Røde Kors Beredskapsvakt i Austevoll, bli med!
nov 102017
 

I Austevoll er lang tradisjon og god erfaring i å bistå hverandre når ting går galt, for eksempel ved skipbrudd, brann, eller andre ulykker. Når det gjelder er innsatsviljen der.

Nå som det er flere innbyggere her enn noensinne, og det er en betydelig andel nye austevollinger, kan det være nyttig og viktig å videreføre denne gode tradisjonen med å trekke inn de som ikke er vant til en slik dugnadsånd. Dessuten, kommunen begynner å bli så tallrik at de offisielle etater, politi, helse og brann, vil kunne få problemer med å vite hvem de skal forholde seg til når det er bruk for assistanse utover de som har ansvaret for å lede aksjoner og hjelpearbeid.

Det er derfor Norges Røde Kors har opprettet Beredskapsvakten. Her vil de kommunale nødetatene ha faste kontaktpersoner de kan ringe. Så har Beredskapsvakten navnelister over hvem som har stilt seg til rådighet og hva hver enkelt kan bidra med. Dette er et lokalt lavterskeltilbud der medlemmer.  Alt som kreves er en vilje til å bidra etter egen evne om hjelpeapparatet i kommunen trenger en ekstra hand. Det er derfor ikke behov for mer opplæring, bortsett fra om selve organisasjonen innenfor Røde Kors. Beredskapsmedlemmene vil få en årlig, obligatorisk kursing i beredskapsopplæring og hvordan hjelpen er organisert. Dette er gjort unna på en kveld. Etterpå står du på en varslingsliste og blir kontaktet når vi trenger deg. Som Røde Korsmedlem vil du selvsagt også få anledning til mer opplæring i Røde Kors kunnskap, om du ønsker. Dette er frivillig.

Beredskapsvaktene er en ekstra ressurs for det offentlige beredskapsapparatet og er med på å styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Gjennom det lokalt forankrede konseptet kan innbyggerne selv bistå under alvorlige situasjoner. Det er plass til alle slags tilbud; skaffe mat og kaffe til hjelpemannskap, være barnepassere eller se til dyr for foreldre og dyreeiere som må ut for å bidra, for eksempel i helsetjenesten eller brannvesenet. Det ville være fint med medlemmer som kan stille med biler, motorsager, traktorer og, ikke minst, båter for å hjelpe politi, brannvesen, Lysglimtarbeidere eller tilreisende hjelpekorps. Da kan det være snakk om naturkatastrofer, forlis, brann eller industrikatastrofer. Det er ikke så lenge siden brann i Austevoll Fiskeindustri var nær ved å utløse en masseevakuering på Storebø.

Vi i Austevoll Røde Kors holder på å bygge opp en slik beredskapsgruppe. Det har allerede vært møte mellom oss og politi, legene og brannvesenet. De ser alle på dette som et veldig godt tiltak som kan bli til uvurderlig hjelp. Vi har alleredevært involvert som håndlangere ved idrettsarrangement og konsertkvelder tidligere i sommer. Noen har sikkert merket seg de hvite refleksvestene med Røde Korsmerket. Nå i november ønsker vi være tilstede på julemessene på Eidsbøen og Stolmen. Her kan du høre mer om hva vi er i gang med. Det blir vist hvordan nye medlemmer kan registrere seg. Vi snakker også gjerne om hva vi bør ha med oss av talenter og utstyr for å være en god beredskapshjelp i kommunen.

 

Gro van der Meeren

 

Då penselen beit seg fast

 Nyhende  Innspel avslått på Då penselen beit seg fast
nov 092017
 

Åse Hauge, med hytte og røter på Blåsternes, debuterer på husflidsmessa denne helga.

 

Åse Hauge hadde aldri teke i ein pensel før ho fekk målesaker i julegåve for to år sidan.

På laurdag tek ho med seg måleria sine til julemessa i Austevollhallen for fyrste gong.

 

Det er på hytta på Blåsterneset det meste av kunsten til Åse vert skapt. På store lerret leikar ho seg med sterke fargar, alt etter kva humør ho er i.

– Eg veit aldri kva eg skal måla når eg byrjar. Eg vel berre fargane, seier Åse. Ho kan gjerne måla litt, så roterer ho heile lerretet, held fram og roterer det igjen. Kanskje vert biletet rotert 30 gongar før det endar opp slik ho ynskjer.

– Biletet vert ikkje måla ferdig same dag eg startar på det. Eg set det vekk, og fortset ein annan dag. No har eg om lag tjue påbegynte bilete, fortel Åse.

Resten av saka kan du lesa her.

Handelstanden inviterer inn i julevarmen

 Nyhende  Innspel avslått på Handelstanden inviterer inn i julevarmen
nov 092017
 

 

Ta julehandelen lokalt, er oppmodringa frå den handelsnæringa. I dag startar årets julekampanje i over 30 lokale butikkar. Frå venstre Hege Lauvik frå næringsrådet, Sigrun Blindheim som er initiativtakar og innehavar av blomebutikken på Storebøportalen og lokalpolitikar Sofie Bøe Tømmerbakke.

Austevollingane er allereie flinke til å nytta dei lokale forretningane, men gløym no for all del ikkje å ta julehandelen her heime, oppmodar næringa.

 

Jula er, i likskap med sommaren, ei avgjerande tid for den lokale detaljhandelen samtykkjer leiar i Austevoll næringsråd, Hege Lauvik, lokalpolitikar Sofie Bøe Tømmerbakke (SP) og eldsjel for julekampanjen, Sigrun Blindheim.

– Me dreg i gang julekampanjen vår allereie i dag. Dei er med frå dei minste butikkane til dei store sentra, seier Blindheim til Marsteinen. I alle butikkane som er med kan du henta deg eit klyppekort. Dei som handlar ti lokale julegåver vert med i trekkinga av premiar.

– Me har berre opplevt positive attendemeldingar. Kommunen er òg med, og hjelper oss mellom anna med noko av materiellkostaden, supplerer Lauvik frå næringsrådet.

Continue reading »

Veg regna bort, ventar på betre vêr

 Nyhende  Innspel avslått på Veg regna bort, ventar på betre vêr
nov 032017
 

Korleis kan ein ny veg til fleire millionar stå steng etter at han tilsynelatande har fått fersk, god asfalt lagt? Nedbør har skulda, og dikterer jamvel når skaden kan reparerast.

 

Det var då kaka skulle glaserast at skaden skjedde: Asfalten skulle leggjast, ei skipslast med asfalt låg klar til kai, og det var rett og slett ingen veg attende, forklarar senioringeniør Eivind Suphammer i Austevoll kommune.

– Det hadde regna enorme mengder natta i førevegen, men med ei last asfalt klar og eit team frå asfaltøren klar vart gode råd dyre: Asfalten vart lagt, seier Suphammer. I ettertid har entreprenøren, Stord Anlegg, sjølv kontakta kommunen og konstatert at arbeidet ikkje heldt mål, og må takast opp att.

Dagleg leiar i Stord Anlegg, Knut Olav Skaar, stadfestar at det skar seg då asfalten vart lagt.

– Det var mykje for blautt lengst nede i dalen. Dekket var så vasstrekt at det einskilde stadar vart for tyng lag med asfalt. Dette skal me gjera om att, men me treng minst eit par dagar med opplett før me kan få i gang med dette arbeidet, kommenterer Skaar, som i likskap med Suphammer poengterer at det var vanskeleg å senda asfaltbåt og laget som skulle leggja det harde køyreunderlaget heimatt.

– No er me avhengige av nokre dagar med opplett før me kan få retta opp arbeidet, avsluttar Skaar i Stord Anlegg.

Av Trond Hagenes

 

 

Grønt glimt i auga

 Nyhende  Innspel avslått på Grønt glimt i auga
nov 022017
 

Janne kjem seg enkelt til jobb med elsykkelen sin, der ho har plass til både prøvar og skiftekle i sideveska. Tekst og foto: Severin Tøkje.

Janne Kjellevold Midtbø (45) er trebarnsmor og har vore engasjert i miljøpolitikken sidan ho gjekk på ungdomsskulen. No har ho vendt nasen attende til skulen der det heile starta.

Les portrettintervjuet i Marsteinen.

Kva om AIK var ein mann på 50?

 Nyhende  Innspel avslått på Kva om AIK var ein mann på 50?
okt 272017
 

Daniella Solbakken, Emilia Hevrøy Storebø, Kristine Bruntveit, Luna Rabben og Bethine Årland fortel om AIK – ein mann på 50. Me kan røpa han helst drikk den oransje Urge-brusen, mykje grunna fargane på flaska. (Tekst og foto: May Linn Clement.)

Continue reading »

Klagar på kystsoneplanen

 Nyhende  Innspel avslått på Klagar på kystsoneplanen
okt 272017
 

– Det sit fylkespolitikarar som ikkje anar kva dei snakkar om, og tek avgjerder som øydelegg for kommunen vår. No er det pinadø nok, sa Mons Eivind Troland (t.v). Tekst og foto: May Linn Clement.

Fylkeskommunen overkøyrer Austevoll. Det meiner både ordførar Morten Storebø (H) og representantar frå den marine næringa i kommunen. Continue reading »