Ulike vegar til kokkefaget

 Nyhende  Innspel avslått på Ulike vegar til kokkefaget
apr 062018
 

Susann Sekkingstad (26) og Edvard Blåsternes (18) er begge lærlingar på Heimalaga. Det trekkjer fram arbeidsmiljøet på staden som eit stort pluss.

 

Medan Edvard Blåsternes (18) byrja i lære like etter ungdomskulen, tok Susann Sekkingstad (26) ei heil bachelorutdanning før ho hamna på kjøkenet att.

 

No er ho på mange måtar attende der ho begynte. Susann Sekkingstad tok nemleg to år matfag på vidaregåande før ho skifta retning og utdanna seg til animatør ved Høgskulen i Volda. Animasjonsoppdrag veks ikkje tre, så etter nokre år i Horten og Tønsberg bestemte Susann seg for å ta kokkekniven opp att. Det er aldri for seint å snu.

– Eg byrja her som lærling i september, og har ei læretid på 2,5 år. Eit halvt år ekstra, fordi eg tok matfag og ikkje kokkefag på vidaregåande, forklarar Susann.

Heile saka finn du her.

Utklassa etter pause

 Nyhende  Innspel avslått på Utklassa etter pause
apr 042018
 

Mads Kato Moldskred klarte med naud og neppe å overlista Simen Gjøvåg i AIK-buret frå straffemerket. Etter dette vart det einvegskøyring på Eidsbøen.

Austevoll hadde ingenting å stilla opp med etter at Os fekk ei tidleg nettkjenning og 1-0-leiing like etter pause i dagens NM-kvalikk på Eidsbøen. Os kunne reisa heim med ein komfortabel 4-0-siger.

Utømmelege Inge

 Nyhende  Innspel avslått på Utømmelege Inge
mar 272018
 

Inge Halstensen med ordførar Morten Storebø ved utdelinga av Kongens fortjenstmedalje.

Fekk du med deg frilansar Marie Heggholmen Mundal sitt portrett av Inge Halstensen, som i ein alder av over 70 framleis held eit halsbrekkande tempo. Distré, hjelpsom, generøs, belest er nokre av orda som menneska rundt han brukar i omtala si.

Portrettet kan du lesa her.

Har bestilt ny Hardhaus

 Nyhende  Innspel avslått på Har bestilt ny Hardhaus
mar 232018
 

Etter nesten to år med planlegging og prosjektering kan Hardhaus AS endeleg visa fram den nye båten dei har bestilt. Med støtte frå Enova vert det ein ny, miljøvenleg Hardhaus med batteripakke, elektrisk dekksmaskineri og varmegjenvinning.

Rederiet Hardhaus AS og Salt Ship Design AS har det siste året hatt ein spanande utviklingsperiode, og det er no klart at den 75 meter lange trålaren/snurparen som skal ha ein motor på 6500 hestekrefter, skal byggjast ved det tyrkiske verftet Cemre Shipyard.

– Valet falt på Tyrkia grunna prisen, fortel Heine Møgster til Marsteinen, og seier at prisforskjellen var på om lag 20 prosent. Den no 15 år gamle Hardhaus vart bygd på Fitjar.

Klar i år 2020

På den nye båten er det lagt særs vekt på å optimalisere og utvikle eit energieffektivt skip. Skrogform og dimensjonar er blitt justert gjennom heile utviklingsfasa for å koma så nær det optimale som mogleg. Rederiet har, forutan energisparing, fokusert på fribord, stabilitet, djupgåande og bevegelse. Modelltestprogrammet for nye Hardhaus er enno i startfasa, så utviklingsarbeidet kjem til å fortsetje ei tid framover. Heine Møgster fortel at den største forskjellen mannskapet vil merka ved den nye kontra den gamle båten er at det vert tørrare der dei jobbar, då dei står høgare i den nye. Han peikar på auka behov for vedlikehald som grunn til at dei no vel å bestilla ny båt.

– Den gamle Hardhaus er no 15 år gamal, og den treng meir vedlikehald. Når det no har gått så lang tid så ser me at det er gunstig å byta den.

I fylgje pressemeldinga kjem det fram ar skipet vil bli rusta med elektrisk dekkutstyr. For å ta vare på og nytta den effekten vinsjane generer, er skipet utstyrt med ein batteribank. Batteribanken skal i tillegg brukast som ´peak shaving´ for å oppnå best mogleg driftsforhold for dieselmotor, og dermed redusera forbruk, utslepp og slitasje. Skipet kan segla både mekanisk og diesel-/batterielektrisk.

– Det vert ein spanande prosess, og me gler oss til båten står ferdig om to år, avsluttar Heine.

 

Av Maria Vassnes

Opprettar kontrollområde for ILA

 Nyhende  Innspel avslått på Opprettar kontrollområde for ILA
mar 222018
 

 

Raudt område er bekjempingssona, gult overvakingssona. Kart via Mattilsynet si nettside.

Mattilsynet fastsette tysdag forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austevoll.

 

Ei kontrollområdeforskrift får tydning for oppdrettarar og andre aktørar som opererer innanfor eit nærere gitt sjøområde og som driv med aktiviteter som kan føra spreiing av smitte, skriv Mattilsynet på nettsida si.

– Forskrifta legg restriksjonar på aktivitet i sonene for å forhindra vidare smitte ut fra området.

Mattilsynet opphevar bekjempelsessona når fisken frå anlegga i bekjempelsessonen er slakta ut, anlegg og utstyr er reingjorte og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessona vert deretter innlemma deretta i overvåkingssona. Dette varer normalt i to år.

Continue reading »

Ingen skot frå hofta

 Nyhende  Innspel avslått på Ingen skot frå hofta
mar 222018
 

Mathilde Lunde Nordstrand tek jegerprøven saman med eit halvt sneis andre austevollingar i år.

– Pang! Den oransje leirdua eksploderer i fleire bitar, og Mathilde Lunde Nordstrand (26) kan endeleg jubla. Bli med på jegerprøveskyting i dei djupe skogane.

Bli med på jegerprøven.

Vil ikkje vifta med paragrafane

 Nyhende  Innspel avslått på Vil ikkje vifta med paragrafane
mar 222018
 

Bjarte Madsen trer inn i rolla som rådmann like etter påaske, og ser bruene som har vekst fram i Austevoll som den viktigaste utviklinga sidan han sjølv vaks opp på øyane.

Like etter påskekvila joggar Bjarte Madsen inn på rådmannskontoret i Austevoll. Han har særleg god tru på å dyrka gode prosessar, framfor å møta innbyggjarane med paragrafar.

Les intervjuet med nyerådmannen i avisa denne veka.

Skreddarsydd for meir enn bøker

 Nyhende  Innspel avslått på Skreddarsydd for meir enn bøker
mar 222018
 

Opnar på nytt laurdag: Austevoll folkebibliotek.

Eit moderne bibliotek er meir enn eit lager for litteratur. Når biblioteket i Bekkjarvik nyopnar, er det ikkje berre med meir plass, men òg med nye funsjonar.

 

Bibliotekar Odd Harald Opdal gler seg til å visa eit lokale som er tilpassa behova til eit moderne bibliotek. Det vert eigen ungdomsavdeling, der dei kan vera meir avskjerma. Dei som likar spel får meir armslag.

– Ungdom er ei gruppe me særs gjerne ser endå fleire av på biblioteket, seier Opdal. Han peikar på at biblioteket som opnar om to dagar får ei rekkje fleire funksjonar, mellom anna eit rom dei du som brukar kan arbeida uforstyrra frå eigen datamaskin eller nytta utstyr frå folkebiblioteket.

 

Resten av saka finn du her.